Băileștiul, cum ar trebui catalogat: municipiu, oras sau comuna?

Acest articol il incepem referindu-ne la Legea nr.351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi.orasul-bailesti-2015-77

Pentru ca vrem sa fim foarte intelesi, un oras care doreste sa ia statutul de municipiu trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Conform legislatiei din România un oraș trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cantitative și calitative, minimale pentru a fi declarat municipiu:

 1. Număr de locuitori – 40 000
 2. Populația ocupată în activități neagricole – 85%
 3. Dotarea locuințelor cu instalații de alimentare cu apă – 80%
 4. Dotarea locuințelor cu baie și WC în locuință – 75%
 5. Număr de paturi în spitale la 1000 de locuitori – 10
 6. Număr de medici care revin la 1000 de locuitori – 2,3
 7. Unități de învățământ-postliceal
 8. Dotări culturale și sportive – săli de spectacol, eventual teatre, instituții muzicale, biblioteci publice, stadion, săli de sport
 9. Locuri în hoteluri – 100
 10. Străzi modernizate – 60%
 11. Străzi cu rețele de distribuție a apei – 70%
 12. Străzi cu conducte de canalizare – 60%
 13. Epurarea apelor uzate – stație de epurare cu treaptă mecanică și biologică
 14. Străzi cu rețele de hidranți exteriori pentru stingerea incendiilor – 70 %
 15. Spații verzi (parcuri, grădini publice, scuaruri) – 15 m²/loc.
 16. Depozit controlat de deșeuri, cu acces asigurat – parc public

Bailestiul, indeplineste aceste conditii?

 

Lasă un răspuns