Finalizare proiect „Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC în unităţile de învăţământ din Municipiul Băileşti”

Municipiul Băilești, în calitate de beneficiar al proiectului „Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC in unitatile de invatamant din Municipiul Bailesti”, Cod SMIS 2014+ 144140, în baza contractului de finanţare nr. 406/233t/23.09.2021,

încheiat între Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Competitivitate și Municipiul Băilesti, Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin PROGRAMUL OPERAŢIONALCOMPETITIVITATE 2014-2020,

Axa prioritară 2

– Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. -Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4

– Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură -SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, anunță finalizarea proiectului.

Obiectivul general al proiectului il reprezintă:

”Imbunatatirea conditiilor necesare desfasurarii procesului educational in anul scolar atat pentru elevi cat si pentru cadrele didactice, in contextul crizei pandemice create de raspandirea virusului SARS-CoV-2 prin dotarea unitatilor de invatamant aflate pe raza Municipiului Bailesti, cu echipamente IT mobile de tip tableta si dispozitive electronice (dotarea salilor de clasa precum si sprijinirea cadrelor didactice cu echipamente specifice) necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul on-line, in contextul crizei cauzate de raspandirea virusului SARS-CoV-2.

Rezultate obținute în urma implementării:

R1 – echipamente IT si dispozitive electronice pentru elevii si cadrele didactice care isi desfasoara activitatea scolara la Scoala Gimnaziala nr. 1 din Municipiul Bailesti in vederea prevenirii si raspandirii virusului SARS-Cov-2 (tablete – 320 bucati, laptop – 21 bucati, tabla interactiva – 10 bucati, router wireless – 3 bucati);

R2 – echipamente IT si dispozitive electronice pentru elevii si cadrele didactice care isi desfasoara activitatea scolara la Scoala Gimnaziala nr. 3 din Municipiul Bailesti in vederea prevenirii si raspandirii virusului SARS-Cov-2 (tablete – 239 bucati, laptop – 14 bucati, tabla interactiva – 6 bucati, router wireless – 2 bucati);

R3 – echipamente IT si dispozitive electronice pentru elevii si cadrele didactice care isi desfasoara activitatea scolara la Scoala Gimnaziala „Amza Pelea” din Municipiul Bailesti in vederea prevenirii si raspandirii virusului SARS-Cov-2 (tablete – 354 bucati, laptop – 21 bucati, tabla interactiva – 17 bucati, router wireless – 3 bucati

R4 – echipamente IT si dispozitive electronice pentru elevii si cadrele didactice care isi desfasoara activitatea scolara la Scoala Gimnaziala Nr. 5 „Av Petre Ivanovici” Bailesti in vederea prevenirii si raspandirii virusului SARS-Cov-2 (tablete – 406 bucati, laptop – 23. bucati, tabla interactiva – 8 bucati, router wireless – 4 bucati)

R5 – echipamente IT si dispozitive electronice pentru elevii si cadrele didactice care isi desfasoara activitatea scolara la Liceul Teoretic ”Mihai Viteazu” Bailesti in vederea prevenirii si raspandirii virusului SARS-Cov-2 (tablete – 578 bucati, laptop – 45 bucati, tabla interactiva – 21 bucati, router wireless – 6 bucati)

R6 – echipamente IT si dispozitive electronice pentru elevii si cadrele didactice care isi desfasoara activitatea scolara la Liceul Tehnologic “Stefan Anghel” Bailesti in vederea prevenirii si raspandirii virusului SARS-Cov-2 (tablete – 490 bucati, laptop -37bucati, tabla interactiva – 20 bucati, router wireless – 5 bucati)

R7 – materiale de publicitate (un panou de informare, 2 comunicate de presa, etichete autoadezive)

Valoarea totală a proiectului este de 4.931.688,14 lei cu TVA, din care:
• Valoarea totală eligibilă a proiectului: 4.838.972,80 lei
• Valoarea eligibilă nerambursabilă: 4.742.193,34 lei (Valoare FEDR: 4.113.126,88 lei si Valoare BS: 629.066,46 lei)
• Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 96.779,46 lei
• Valoarea neeligibilă a proiectului: 92.715,34 lei

Data incepere proiect: 23.09.2021
Data finalizare proiect: 31.03.2023
Codul SMIS 2014+: 144140

”Proiect cofinanțat de Uniunea Europeana din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020”

Date de Contact:
Municipiul Băilești, str. PRINTUL BARBU ALEXANDRU STIRBEY, nr.13, sector/judeţul Dolj, România,
Tel: 0251.311.017 fax 0251.311.956
E-mail: [email protected]

Lasă un răspuns