Numele străzilor care urmează a fi modernizate în Băilești

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare – fără acord de mediu, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului – pentru proiectul „Modernizare străzi în municipiul Băileşti, judetul Dolj-6,7 km”, propus a fi amplasat în municipiul Băileşti.Strada Bailesti

Străzile din Băilești care urmează a fi reabilitate pe o lungime de 6.71km:

  • strada Av. P. Ivanovici in lungime de 1.631 m;
  • strada Ardealul între intersecţiile cu străzile Victoriei şi Horia Closa şi Crişan în lungime de 705 m;
  • strada Dragalina între intersecţiile cu străzile Victoriei şi Horia Closa şi Crişan în lungime de 705m ;
  • strada Mihai Viteazul între intersecţiile cu străzile Victoriei şi Horia Closa şi Crişan în lungime de 705 m ;
  • strada Horia Cloşca şi Crişan în totalitate în lungime de 1,918 m;
  • strada A.I.Cuza intre intersecţiile cu străzile Victoriei şi Eroilor pe o lungime de 676 m;
  • strada Gabroveni pe o lungime de 370 m;

Pentru moderizarea străzilor sunt prevăzute următoarele lucrări:
– demontarea bordurilor existente care sunt degradate şi demolarea betonului de fundaţie al
acestora;
– decaparea pavajului şi săpătura pentru realizarea platformei străzilor;
– nivelarea, reprofilarea şi compactarea platformei străzilor;
– montarea bordurilor de 15 x 25 cm pe fundaţie de beton C8/10;
– aşternerea unui strat de nisip de 7 cm cu rol anticontaminant pentru fundaţia de balast;
– aşternerea stratului de fundaţie din balast – 23 cm grosime;
– aşternerea unui strat de piatră spartă împănată de 15 cm grosime după compactare.
– aşternerea unui strat de mixtură asfaltică AB31,5 de 6 cm grosime;
– aşternerea unui strat de uzură din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime;
– ridicarea capacelor căminelor de cota finală a suprafeţei carosabilestrada Mihai Viteazul Bailesti

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, in zilele de luni – vineri, intre 9 – 14.

Proiect Decizie incadrare_Modernizare strazi Bailesti Varianta completă.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 05.02.2016.

Lasă un răspuns