Vidra Urbană la Băileşti

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Situată pe teritoriul administrativ al oraşului Baileşti, Aria naturală protejată Balta Cilieni – Băilești face parte din categoria ariilor naturale protejate de interes național și corespunde categoriei IV IUCN, fiind declarată prin HCJ 26/1994 și apoi prin legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului  național – Secțiunea III – Zone protejate. Nu face parte însă, din niciun sit Natura 2000.

Aria naturală protejată de interes naţional  Balta Cilieni – Băileşti,  situată în partea centrală a Câmpiei Olteniei, în Câmpia Băileștilor, având următoarele coordonate 44O02’20’’ lat. OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nordică şi 23O18’00’’ long. Estică, se întinde de la intrarea Pârâului Balasan pe teritoriul administrativ al municipiului Băilești (în extravilan) și până la digul de la aerodrom. Specia vidră nu este prezentă în inventarul speciilor din această arie protejată cu toate ca sunt multe semne de prezenţă ale acestei specii, ce au putut fi identificate pe malurile Bălţii Cilieni -Băileşti.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAUrmă de Vidră – Băileşti

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Excrement de Vidră – Crustacee – Nefragmentat

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Excrement Vidră Băileşti – Fragmentat

Au fost identificate numeroase semne de prezenţă ale vidrei, atât urme cât şi excremente ce aveau un conţinut ridicat de oase, vertebre şi solzi de peşte, platoşe de crustacee şi mai rar oase de amfibieni.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vizuină şi Excrement de Vidră

Foarte interesantă este prezenţa vidrei europene în acest areal puternic antropizat, printre activitaţile antropice cu un impact major asupra vidrei putem enumera: păşunatul excesiv, pescuitul, agricultura şi traficul auto intens. Cu toate acestea vidra este prezentă   în acest areal, potenţialul trofic ridicat al acestei bălţi face posibilă existenţa acesteia în acest areal.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Pescuit şi păşunat intensiv

După câteva discuţii cu locuitorii din zonă mi s-a spus că vidra a fost văzută şi în centrul oraşului Băileşti, în apropierea parcului Balasan, fapt confirmat şi de primarul oraşului. Am căutat semne de prezenţă în preajma parcului Balasan şi a pârâului Balasan însă nu am găsit nici un semn lăsat de vidră, oricum nu putem nega apariţia accidentală a vidrei în centrul oraşului, distanţa faţă de balta Cilieni – Băileşti fiind mai mică de 3 kilometri.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Parcul Balasan – Potenţial habitat pentru Vidră

Apariţia unei vidre într-o zona urbană este inedită în Romania.

Lasă un răspuns