Tagged: balta cilieni

0

Vidra Urbană la Băileşti

Situată pe teritoriul administrativ al oraşului Baileşti, Aria naturală protejată Balta Cilieni – Băilești face parte din categoria ariilor naturale protejate de interes național și corespunde categoriei IV IUCN, fiind declarată prin HCJ 26/1994...