Comunicat de presă privind lansarea proiectului „Creșterea eficienței energetice în cadrul Spitalului Municipal “Prof.Dr.Irinel Popescu” Băilești”

Numele beneficiarului: SPITALUL MUNICIPAL ” PROF. DR. IRINEL POPESCU” BĂILEȘTI
Obiectivele proiectului: Obiectivul general al proiectului „Reabilitare termică și energetică a construcției denumită: Creșterea eficienței energetice în cadrul Spitalului Municipal “Prof .Dr.Irinel Popescu” Băilești, îl constituie creșterea eficienței energetice a clădirii denumită spital, prin reabilitarea termică și modernizarea instalațiilor aferente obiectivului.

Proiectul de investiții se încadrează în investițiile preconizate a fi implementate prin Programul Operațional Regional 2014- 2020, vizând în mod direct obiectivul specific al Axei prioritare

  • 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții
  • 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B Clădiri publice, respectiv obiectivul specific: „Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari”.
    Obiective specifice, stabilite ca urmare a implementării acestui proiect.

Urmărind obiectivul specific al Priorității de investiții, acesta va putea fi atins prin:

Obiectivul Specific 1. La clădirile destinate sistemului sanitar: În urma reabilitării termice nivelul consumului annual
specific de energie primară va fi maxim 155 KWh/m2/an, respectiv un nivel anual specific al emisiilor echivalent CO2 sub 43Kg/m2/an;
Obiectivul Specific 2. La clădirea administrativă: În urma reabilitării termice nivelul consumului anual specific de energie primară va fi maxim 93 KWh/m2/an, respectiv un nivel anual specific al emisiilor echivalent CO2 sub 27Kg/m2/an;
Obiectivul Specific 3. Utilizarea surselor regenerabile minim 10% din energia primară după implementarea proiectului.

Locul de desfășurare al proiectului: Municipiul Băilești, Str.Victoriei, Nr.18A, Județul Dolj
Valoarea totală a proiectului: 22.359.212,99 lei
Finanțarea nerambursabilă totală: 17.116.999,96 lei, din care valoarea finantarea nerambursabilă din FEDR este de 14.846.377,51 lei, iar contribuția din bugetul național este 2.270.622,45 lei.
Data începerii şi finalizării proiectului: 03.08.2017- 31.12.2022
Codul MySMIS: 124360

Lasă un răspuns